• kompaniýasy

Biz kim

Jiangsu welaýatynyň Danyang şäherinde, süýt we bal bilen akýan bir ýer, JIANGSU YIRUIXIANG MEDICAL DEVICES CO., LTD. önümler we önümleriň beýleki kategoriýalary.Kompaniýa esasan dartyjylar, garşylyk zolaklary, ýoga dartyş kagyzlary, lateks turbalary, ýoga toplary, bökmek ýüpleri, hip tegelek zolaklary we gorag enjamlary bilen üpjün edýär.

önüm_img

ýyldyz önümleri

Fitnes höwesjeňleriniň umumy saýlawy

Habar merkezi

Fitnes höwesjeňleriniň umumy saýlawy

Garşylyk zolaklaryny ulanmagyň artykmaçlyklary

Myşsa toparlarymyzy netijeli we hil taýdan taýýarlamak hakda oýlananymyzda, köpümiz muny etmegiň ýeke-täk mümkinçiliginiň erkin agramlar bilen ýa-da sport zallary ýaly anyk enjamlar bilen bolandygyny göz öňüne getirýäris;Giň ýerlere zerurlykdan başga-da gaty gymmat wariantlar ...

Elastika bilen okuw

Elastik okuw aňsat we gyzykly: ine muny öýde nädip etmeli, haýsy maşklar bilen we size peýdaly bolup biler.Elastik türgenleşik peýdaly, aňsat we köp taraply.Elastikler aslynda öý saglygy üçin kiçijik ajaýyp sport zalydyr: olary öýde ulanyp bilersiňiz, geýip bilersiňiz ...

Garşylyk guşagynyň 26 okuw usuly

Garşylyk guşagynyň 26 okuw usuly: gapdal ters, öňdäki hereketler, küreklemek, daşarky aýlanmak, ýetmek, diş, garşylyk görkezmek, çuňňur çişirmek, iň ýokary, ýeke dyz, supra, döş ýasamak, döş basyşyna basmak, egilmek, uzyn bagryň , durmak merhemeti, durmak, durmak, l ...