Uzyn mata bagryna garşylyk bentleri

Gysga düşündiriş:

Haryt kalça garşylyk zolagy
Ady Uzyn mata garşylyk zolaklary we türgenleşik gollanmasy Uzalma garşylyk topary maşklara garşylyk toparlary türgenleşik üçin düzülen
Material Neýlon + lateks
Ölçegi S, M, L.
Reňk gülgüne, gök, ýaşyl, gara, çal ýa-da özleşdirilen

Gaplamak: PE sumka, reňk gutusy, sumka götermek ýa-da özleşdirmek


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

* Bu element hakda

  • Bandhli zolaklaryň uzynlygy 42 dýuým, 3 derejeli garşylyk - Lightagtylyk, Orta we Agyr
  • Güýçli we köp taraply - köp ulanmak
  • Doly beden maşklary üçin fantastika - balet bölekleri -
  • Süýşmedik gurluşyk
  • Güýçli we uzak dowamly

Bu zolaklar ýokary hilli pagta poliester materialyndan ýasalýar, türgenleşik wagtynda togalanmaz we süýşmedik lateks ýüplüginiň täze dizaýny içerki gatlagy, maşk wagtynda süýşmeginiň, togalanmagynyň we döwülmeginiň öňüni alyp biler, Yiomxhi kömekçi zolaklary çeker. toplumda rezin zolaklaryň lateks ysy ýokdy, bu zolaklar her gün agyr köýnek we ýyrtyk durup bilýärler.

1

Bu topar öý sport zalyňyzdan tutuş bedeniňizi berkitmäge kömek eder. Bu uzyn garşylyk zolaklaryny ýeke ýa-da toparlaýyn maşk synpynda hyzmatdaş bilen ulanyp bolýar. Krossfitde kömek etmek, çekmek, eňeklemek, kesmek türgenleşik, Pauerlifting, ýoga, güýç öwretmek, ýumruklaryňyzy, budlaryňyzy, aýaklaryňyzy we garyn myşsalaryňyzy we ş.m. maşk edip biler.

Göçme Islendik wagt we Islendik ýerde: Aýallar üçin ýumşak maşk zolaklarynyň garşylygy ýeňil we göçme. Olary götermäge we islän ýeriňizde türgenleşmäge mümkinçilik berýär.Gymmat we agyr maşk enjamlaryny almazdan, aýal-gyzlar we erkekler, öýde, sport zalynda, myhmanhanada, ofisde, plýa beachda ýa-da syýahatda ajaýyp bedeniňizi şekillendirmek üçin islendik ýerde türgenleşik we bedenterbiýe bilen meşgullanmaga mümkinçilik berýär.

* Näme üçin bizi saýlaýarsyňyz:

Hünärmen:10 ýyldan gowrak önümçilik tejribämiz bar.Hil gözegçiligi standartynda berk durýarys we müşderilerimiziň satyp, müşderilerinden kanagatlanarly öwgüler almagy üçin ýokary hilli önümleri almagyny üpjün edýäris.

Netijeli baha:Müşderimize täsirli we özüne çekiji bahany hödürleýäris.

Hyzmat:Hil kepillendirilen, wagtynda eltip bermek, müşderileriň telefon jaňlaryna we e-poçta jogaplaryna wagtynda jogap bermek, müşderilerimize berlen hyzmat wadamyza goşular.

* Zawod sergisi

jikme-jiklik

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önüm kategoriýalary