Tebigy lateks garşylyk güýji zolagy

Gysga düşündiriş:

Iň ýokary öndürijilik, amatlylyk we çydamlylyk üçin 100 dýuým tebigy lateksden ýasalan 41 dýuým kömekçi güýç zolagy.

Krosfit we güýç götermek üçin aýratyn kömekçi çekiş garşylyk zolaklary (ýekeje zolagy ýa-da tutuş toplumy saýlaň)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

* Haryt maglumatlary

1. Material: Tebigy lateks
2. Reňk: Dürli reňk
3. Ölçegi: Uzynlygy 208 sm, galyňlygy 4,5 mm, dürli ini dürli garşylyk.
4. Logotip: ýöriteleşdirilen logo çap edilip bilner
5. MOQ: 50 sany
6. Mysal üçin wagt: (1) 3-7 gün - customöriteleşdirilen logo gerek bolsa.
  (2) bar bolan nusgalar üçin 5 iş gününiň içinde
7. OEM hyzmaty: Hawa
8. Synag hasabaty bar: ROHS, PAHS, REACH
9. Gaplamak maglumatlary: PE haltasyndaky her garşylyk zolagy.
Bir kartonda 20-25 kg garşylyk zolaklary
10. Önümçilik kuwwaty: 

 

Aýda 100,000pcs 

* Haryt aýratynlyklary

15
16

* Önümiň beýany

• N Tebigy lateksden ýasalan, güýçli we çydamly】: çekiji kömekçi zolak materialy tebigy lateksden, güýçli we çydamly.Laboratoriýada ýadawlyga garşylyk synagyndan soň çydamly we deformasiýa aňsat däl;3-4 gezek uzalmagy goldaýar we döwmek aňsat däl.Tebigy lateks deri üçin zyýansyzdyr, bedeniňize zyýan bermezden sagdyn bolmaga mümkinçilik berýär.

• UL DÖWRÜN ÖWRENMEK ÜÇIN, HER ADAMLAR ÜÇIN GEREK】: Elastik zolakly türgenleşik, bedeniňiziň myşsa toparlaryny: döş, bil, arka, eller we ş.m. bedeniňizi uzatmaga we türgenleşdirmäge kömek edýär. operasiýadan soň güýç dikeltmek.Fitnes höwesjeňi, Sportçy, ogaoga, Pilates höwesjeňi we ş.m. Bedeniňiziň myşsa toparlaryny we bedeniňiziň çeýeligini ýokarlandyrmaga, esasy güýjüňizi ýokarlandyrmaga, bedeniňiziň ýaşaýyş güýjüni ýokarlandyrmaga kömek edýär.

Toparlaryňyz ýygy-ýygydan çişirilse we porsy bolsa, özüňizi dargatmaň, sebäbi çekiş kömek toparlarymyz berk türgenleşik wagtynda zerur ähli rahatlygy üpjün etmek üçin bir basgançakly çözgütdir.Bu zolaklar, agyr atletika, pauerlifting we egin metbugat türgenleşiginde öndürijiligiňizi ýokarlandyrmak üçin ajaýyp.Köp sanly çekiş garşylyk zolaklary, ululyklary, reňkleri we şekilleri saýlamak bilen, sport zalynda içgysgynç bolmak kyn bolar.

• fireangyn gidrantlaryny we yza gaýdyşlary ýerine ýetireniňizde ajaýyp çeýeligi hödürleýär
Tendonlaryňyzy berkitmäge kömek edýär
• Ulanmak üçin amatly
• Elhenç himiki ys ýok
• Siziň ygtyýaryňyzdaky sport zaly üçin arzan alternatiwa
• Trisep, egin, döş maşklary üçin ajaýyp
• Örän çydamly we daşky gurşawa zyýanly
• Iň az wagtda iň oňat myşsalar üçin ajaýyp gural

17

* Faktroý görkezişi

jikme-jiklik

* Synag hasabaty

jikme-jiklik

  • Öňki:
  • Indiki: