Tebigy lateks garşylyk güýji zolagy

Gysga düşündiriş:

Iň ýokary öndürijilik, amatlylyk we çydamlylyk üçin 100 dýuým tebigy lateksden ýasalan 41 dýuým kömekçi güýç zolagy.

Krosfit we güýç götermek üçin aýratyn kömekçi çekiş garşylyk zolaklary (ýekeje zolagy ýa-da tutuş toplumy saýlaň)

Material: Tebigy lateks

Reňk: Dürli reňk

Ölçegi: Uzynlygy 208 sm, galyňlygy 4,5 mm, dürli ini dürli garşylyk.

Logotip: ýöriteleşdirilen logo çap edilip bilner

MOQ: 50 sany

Mysal üçin wagt: (1) 3-7 gün - customöriteleşdirilen logo gerek bolsa.(2) bar bolan nusgalar üçin 5 iş gününiň içinde

OEM hyzmaty: Hawa

Synag hasabaty bar: ROHS, PAHS, REACH

Gaplamak jikme-jiklikleri: PE haltasyndaky her garşylyk zolagy.Bir kartonda 20-25 kg garşylyk zolaklary

Önümçilik kuwwaty: aýda 100,000pcs


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

* Haryt maglumatlary

1. Material: Tebigy lateks
2. Reňk: Dürli reňk
3. Ölçegi: Uzynlygy 208 sm, galyňlygy 4,5 mm, dürli ini dürli garşylyk.
4. Logotip: ýöriteleşdirilen logo çap edilip bilner
5. MOQ: 50 sany
6. Mysal üçin wagt: (1) 3-7 gün - customöriteleşdirilen logo gerek bolsa.
  (2) bar bolan nusgalar üçin 5 iş gününiň içinde
7. OEM hyzmaty: Hawa
8. Synag hasabaty bar: ROHS, PAHS, REACH
9. Gaplamak maglumatlary: PE haltasyndaky her garşylyk zolagy.
Bir kartonda 20-25 kg garşylyk zolaklary
10. Önümçilik kuwwaty: 

 

Aýda 100,000pcs 

 

* Haryt aýratynlyklary

jikme-jiklik
jikme-jiklik
jikme-jiklik

* Önümiň beýany

[Tebigy lateksden ýasalan, güýçli we çydamly]
Çekiş kömekçi zolak materialy tebigy lateksden, güýçli we çydamly.Laboratoriýada ýadawlyga garşylyk synagyndan soň çydamly we deformasiýa aňsat däl;3-4 gezek uzalmagy goldaýar we döwmek aňsat däl.Tebigy lateks deri üçin zyýansyzdyr, bedeniňize zyýan bermezden sagdyn bolmaga mümkinçilik berýär.

[DÜŞÜNJI ÖWRENMEK ÜÇIN, HER ADAMLAR ÜÇIN GEREK]
Elastik zolakly türgenleşik, tutuş bedeniň myşsa toparlaryny uzatmaga we türgenleşdirmäge kömek edýär: döş, bil, arka, eller we ş.m. Bu, bedeniňizi maşkdan öň we soň uzatmaga we operasiýadan soň beden güýjüňizi dikeltmäge kömek edip biler.Fitnes höwesjeňi, Atlet, ogaoga, Pilates höwesjeňi we başgalar bolsun, bedeniňiziň myşsa toparlaryny we bedeniňiziň çeýeligini gowulaşdyrmaga, esasy güýjüňizi ýokarlandyrmaga, bedeniňiziň ýaşaýyş güýjüni ýokarlandyrmaga kömek edýär.

Toparlaryňyz ýygy-ýygydan çişip, porsy bolsa, özüňizi dargatmaň, sebäbi çekiş kömek toparlarymyz berk türgenleşik wagtynda zerur ähli rahatlygy üpjün etmek üçin bir ädimli çözgütdir.Bu zolaklar, agyr atletika, pauerlifting we egin metbugat türgenleşiginde öndürijiligiňizi ýokarlandyrmak üçin ajaýyp.Köp sanly çekiş garşylyk zolaklary, ululyklary, reňkleri we şekilleri saýlamak bilen, sport zalynda içgysgynç bolmak kyn bolar.

Fire fireangyn gidrantlaryny we yza gaýtaryşlary ýerine ýetireniňizde ajaýyp çeýeligi hödürleýär
Your tendonlaryňyzy berkitmäge kömek edýär
Use Ulanmak amatly
Chemical Elhenç himiki ys ýok
Your Siziň ygtyýaryňyzdaky sport zaly üçin arzan alternatiwa
Tr Üçek, egin, döş maşklary üçin ajaýyp
★ Örän çydamly we daşky gurşawa zyýanly
The Iň az wagtda iň oňat myşsalar üçin ajaýyp gural

jikme-jiklik

* Faktroý görkezişi

jikme-jiklik

* Synag hasabaty

jikme-jiklik

  • Öňki:
  • Indiki: