Habarlar

 • Garşylyk guşagynyň 26 okuw usuly

  Garşylyk guşagynyň 26 okuw usuly: gapdal ters, öňdäki hereketler, küreklemek, daşarky aýlanmak, ýetmek, diş, garşylyk görkezmek, çuňňur çişirmek, iň ýokary, ýeke dyz, supra, döş ýasamak, döş basyşyna basmak, egilmek, uzyn bagryň , durmak merhemeti, durmak, durmak, l ...
  Koprak oka
 • Elastika bilen okuw

  Elastika bilen okuw

  Elastik okuw aňsat we gyzykly: ine muny öýde nädip etmeli, haýsy maşklar bilen we size peýdaly bolup biler.Elastik türgenleşik peýdaly, aňsat we köp taraply.Elastikler aslynda öý saglygy üçin kiçijik ajaýyp sport zalydyr: olary öýde ulanyp bilersiňiz, geýip bilersiňiz ...
  Koprak oka
 • Garşylyk zolaklaryny ulanmagyň artykmaçlyklary

  Garşylyk zolaklaryny ulanmagyň artykmaçlyklary

  Myşsa toparlarymyzy netijeli we hil taýdan taýýarlamak hakda oýlananymyzda, köpümiz muny etmegiň ýeke-täk mümkinçiliginiň erkin agramlar bilen ýa-da sport zallary ýaly anyk enjamlar bilen bolandygyny göz öňüne getirýäris;Giň ýerlere zerurlykdan başga-da gaty gymmat wariantlar ...
  Koprak oka