Düzülip bilinýän maşk bökmek ýüpi

Gysga düşündiriş:

1.360 derejäniň aýlanmagy, hiç haçan garyşmaň

Iki tutawaçda 360 dereje top podşipnikleri bar we olar sizi ýokary tizlikde, ses çykmaz, tekiz tizlik, yrgyldy, inersiýa wagty we çişirilmegine garşy eder.

2.PVC simli ýüp

Güýçli çydamly, döwmek aňsat däl, ýüzmek däl, bökmek tizligine amatly.

3. Mugt uzynlygy sazlamak

Arkanyň uzynlygy 2,8 metr, ýüpüň uzynlygyny beýiklige görä sazlap bilýär.

4.Ergonomiki taýdan düzülen tutawaç

Geçip barýarka aňsat tutmak üçin tegelek däl tekstura.Galyň köpük, dem alýan, der siňdiriji, ýeňil, süýşmeýän.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

* Haryt aýratynlyklary

Haryt ady

Düzülip bilinýän plastmassa PVX polat fitnes simli türgenleşik

Material

PP tutawajy + PVC simli ýüp + Eva köpügi

Reňk

Doly gara, gara + gök, gara + ýaşyl, gara + gyzyl

Spesifikasiýa

Uzynlygy 15.5 sm;diametri 3,5 sm

Arkan spesifikasiýasy

Uzynlygy 2,8 m;diametri 4,5mm

Arkan bökmek

180g / 340g / 420g

Aýratynlyk

Çydamly, sazlanyp bilinýän, ýokary hilli

Logotip

Custöriteleşdirilen qty baglydyr

Jikme-jiklikler

Her biri PP sumkasynda,

Bir kartonda 100 sany,

kartonyň ululygy: 60 * 34 * 34mm

OEM hyzmaty

Hawa

 

* Önümiň artykmaçlyklary

Çydamly we çekimsiz:
PVC örtükli galyň örülen polat simden ýasalan bökmek ýüp maşklary, ömri uzak ulanmagy we zähmeti we rahatlygy üpjün etmek üçin aňsatlyk bilen döwülmezligi öz içine alýar.

Çalt we ýumşak:
Böküş ýüpleriniň has çydamly we durnukly bolmagy üçin tozana garşy top göteriji ulgamy bar, bökmek arkanlaryny 360 ° aýlanmak bilen aňsatlyk bilen süýşürip bilersiňiz.

Böküş ýüpi:
Biziň türgenleşik tizligimiz ähli belentliklere we başarnyklara laýyk gelýär.MMA, boks, haç türgenleşigi we maşklar üçin ajaýyp.

Düzülip bilinýän uzynlyk:
“Jump” ýüpi 9,8 fut dizaýn edip, ähli aýal-gyzlar, erkekler we çagalar üçin niýetlenendir, artykmaçlygy beýikligiňize görä kesip bilersiňiz.

Amatly tutawaçlar:
Memoryumşak ýadyň köpüginiň süýşmegine garşy tutawaçlary amatly tutmagy üpjün edýär!

* Önümleriň jikme-jiklikleri

jikme-jiklik
jikme-jiklik
jikme-jiklik
jikme-jiklik

  • Öňki:
  • Indiki: