Mata bagryna garşylyk bentleri

Gysga düşündiriş:

Harydyň ady Garşylyk zolaklary, Hip zolaklary, olja zolaklary
Material Pagta + Lateks
Ölçegi S / M / L ýa-da özleşdirilen
Reňk Greenaşyl / Gök / Gyzyl / çal ýa-da ýöriteleşdirilen reňk
Logotip Custöriteleşdirilen logotip, mata nyşany ýa-da rezin logo
Gaplamak OPP / PE sumka + Reňk gutusy + Karton ýa-da siziňki ýaly
Aýratynlyk Elastik, götermek aňsat, könelmäge çydamly we ş.m.
Nusga wagty 5-7 günüň içinde
Ibermek Ekspress / Howa / Deňiz we ş.m. Talaplara esaslanmak

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

* Önümiň beýany

★ ROLL UP UP RESISTANCE BANDS Biziň garşylyk zolaklarymyz içerki Lateks Grip zolaklary bilen bezelendir.Olar maşklaryňyza ünsi jemlemäge mümkinçilik berýän ýokary ýa-da aşak süýşmeginiň öňüni alarlar .Bu köp togalanmaz, düzediş bolmaz.
ÜPJÜNÇILIK SYITYASY, olja zolaklary tebigy lateksden we matadan ýasalýar.Zäherli däl.
Garşylyk zolaklarymyzy maşk etmek üçin IEST GOWY GURAMA maşklar, bedenterbiýe we güýç tälimleri üçin iň oňat saýlaw, şikeslerden gutulmaga kömek edýär.

Mata bagryna garşylyk toparlary (3)

Aýallar üçin hip garşylyk toparlary

Adaty olja gurluşykçy toparlaryndan has giň, aýallar üçin MAVIKS tegelek toparlary dürli maşklar üçin ulanylyp bilner, meselem: aýak goşmak, ýelim köprüler, skwatlar, aýak basmak, kalça basmak, agyrlyk götermek, öli liftler, öýken, howa otlary, gapdal otaglar, kalbyňy alyp gaçmak we endik etmek, içki we daşarky bud gysylmalary, urmak we ş.m. Başlangyçdan sportça çenli ähli derejeler üçin ajaýyp, heýkeltaraş toparlary:
IpHip gysgyç aýlawlary
Ighokary tonlaýyş zolaklary
Ip Hip hereket zolaklary
UteGlýut işjeňleşdiriji zolaklar
QuSkat zolaklary

Iň gowusy hil!

Qualityokary hilli materiallar, türgenleşikleriňizi indiki derejä çykarmak üçin döredilen bu tegelek garşylyk zolaklarynda ajaýyp ussatlyga laýyk gelýär.Goşmaça rahatlygy we durnuklylygy üpjün etmek üçin ýeterlik giň, aýallar üçin hip tegelek zolaklary:
Sl Süýşmeginiň öňüni almak üçin içerki zolaklar
The Gidip barýan okuw üçin ajaýyp göterijilik
The El degirmek üçin ýumşak duýulýan mata
SensLeksiz gurluşyk, duýgur deri üçin ideal
Three Üç dürli dereje.

Phys Fiziki bejeriş zolaklary
AmGamstrings zolaklary

Mata bagryna garşylyk toparlary (2)

* Näme üçin bizi saýlaýarys?

Hünärmen: 10 ýyldan gowrak önümçilik tejribämiz bar.Hil gözegçiligi standartynda berk durýarys we müşderilerimiziň satyp, müşderilerinden kanagatlanarly öwgüler almagy üçin ýokary hilli önümleri almagyny üpjün edýäris.

Netijeli baha: Müşderimize täsirli we özüne çekiji bahany hödürleýäris.

Hyzmat: Hil kepillendirilen, wagtynda eltip bermek, müşderileriň telefon jaňlaryna we e-poçta habarlaryna wagtynda jogap bermek, müşderilerimize berlen hyzmat wadamyza goşular.

* Zawod sergisi

jikme-jiklik

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önüm kategoriýalary