Mata bagryna garşylyk bentleri

Gysga düşündiriş:

Harydyň ady: Garşylyk zolaklary, Hip zolaklary, olja zolaklary

Material: Pagta + Lateks

Ölçegi: S / M / L ýa-da özleşdirilen

Reňk: Greenaşyl / Gök / Gyzyl / çal ýa-da ýöriteleşdirilen reňk

Logotip: omöriteleşdirilen logotip, mata nyşany ýa-da rezin logo

Gaplamak: OPP / PE sumka + Reňk gutusy + Karton ýa-da siziňki ýaly

Aýratynlygy: Elastik, götermek aňsat, könelmäge çydamly we ş.m.

Nusga wagty: 5-7 günüň içinde

Iberiş: Ekspress / Howa / Deňiz we ş.m. iberiş Talaplara esaslanýar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

* Önümiň beýany

★ ROLL UP UP RESISTANCE BANDS Biziň garşylyk zolaklarymyz içerki Lateks Grip zolaklary bilen bezelendir.Olar maşklaryňyza ünsi jemlemäge mümkinçilik berýän ýokary ýa-da aşak süýşmeginiň öňüni alarlar .Bu köp togalanmaz, düzediş bolmaz.
ÜPJÜNÇILIK SYITYASY, olja zolaklary tebigy lateksden we matadan ýasalýar.Zäherli däl.
Garşylyk zolaklarymyzy maşk etmek üçin IEST GOWY GURAMA, maşklar, fiziki bejeriş we güýç taýýarlygy üçin iň gowy saýlaw, şikeslerden gutulmaga kömek edýär.

Aýallar üçin hip garşylyk toparlary
Zenanlar üçin MAVIKS tegelek toparlary adaty olja gurluşyk zolaklaryndan has giňdir: aýak goşmak, ýelim köprüler, skwatlar, aýak basmak, kalça basmak, agyrlyk götermek, ölen liftler, öýkenler, howa meýdançalary, gapdal otaglar, kalbyňy alyp gaçmak we endik etmek, içki we daşarky bud gysylmalary, urmak we ş.m. Başlangyçdan sportça çenli ähli derejeler üçin ajaýyp, heýkeltaraş toparlary:
Ip Hip gysgyç aýlawlary
★ Buduň tonlaýyş zolaklary
Ip Hip hereket zolaklary
Ute Glýut işjeňleşdiriji zolaklar
At Çekiş zolaklary

Iň gowusy hil!
Qualityokary hilli materiallar, türgenleşikleriňizi indiki derejä çykarmak üçin döredilen bu tegelek garşylyk zolaklarynda ajaýyp ussatlyga laýyk gelýär.Goşmaça rahatlygy we durnuklylygy üpjün etmek üçin ýeterlik giň, aýallar üçin hip tegelek zolaklary:
Sl Süýşmeginiň öňüni almak üçin iç gysgyç zolaklary
The Gidip barýan okuw üçin ajaýyp göterijilik
The El degirmek üçin ýumşak duýulýan mata
Sensate Derisi üçin ideal lateksiz gurluşyk
★ Üç dürli dereje.
★ Fiziki bejeriş zolaklary
St Hamstrings zolaklary

* Haryt amaly

jikme-jiklik
jikme-jiklik
jikme-jiklik
jikme-jiklik

* Näme üçin bizi saýlaýarys?

Hünärmen:
10 ýyldan gowrak önümçilik tejribämiz bar.Hil gözegçiligi standartynda berk durýarys we müşderilerimiziň satyp, müşderilerinden kanagatlanarly öwgüler almagy üçin ýokary hilli önümleri almagyny üpjün edýäris.

Netijeli baha:
Müşderimize täsirli we özüne çekiji bahany hödürleýäris.

Hyzmat:
Hil kepillendirilen, wagtynda eltip bermek, müşderileriň telefon jaňlaryna we e-poçta jogaplaryna wagtynda jogap bermek, müşderilerimize berlen hyzmat wadamyza goşular.

* Zawod sergisi

jikme-jiklik

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önüm kategoriýalary